skip to Main Content
Blessure in het weekend? Bel op zaterdag de Blessurelijn tussen 17.00 en 18.00 06 514690060546 71 40 40 zorg@praktijkvaniersel.nl

Ons leven wordt steeds stressvoller: we hebben een drukke baan, een breed sociaal leven en een overvolle agenda. Op zich is stress niet iets verkeerd, maar een natuurlijke toestand die wij nodig hebben om alert te reageren. Positieve stress is kortdurend en gaat gepaard met een gevoel van controle.

Negatieve stress, daarentegen, is meestal langdurig (chronisch) en gaat gepaard met:

  • Onzekerheid
  • Onvoorspelbaarheid
  • Gebrek aan controlegevoel

In onze hedendaagse maatschappij heerst overmatige negatieve stress door juist een grote mate van onvoorspelbaarheid en onzekerheid en er heerst de tendens dat wij hier ook steeds minder vat op krijgen.

Hoe herken ik overmatige stress?

07 stressreductieStressklachten kan zich bij elk individu op een andere manier uiten. Maar lichamelijke signalen van overmatige stress kunnen zijn: gevoelens van vermoeidheid, lusteloosheid, neerslachtigheid, gebrek aan initiatief, verspreide spier- of gewrichtspijnen, hoofdpijn, concentratie- en geheugenstoornissen, niet-uitrustende slaap en vertraagd herstel na inspanning.

Stress en levensstijl

Hoe goed wij met stress om kunnen gaan en hoe we controle kunnen uitoefenen op de zaken die op ons pad komen gedurende ons leven wordt deels bepaald door de manier hoe wij ons leven invullen: onze levensstijl. Een ‘goede’ levensstijl’ is voor een ieder heel persoonlijk en individueel bepaald. Er gelden dus geen recepten voor een goede levensstijl, wel algemene richtlijnen. Een groot probleem is het feit dat wij ons vaak niet bewust zijn van onze levensstijl en daardoor ook niet in staat zijn om deze bewust te verbeteren of te veranderen. Een verbetering van levensstijl impliceert vaak:

  • Tijd nemen voor ontspanning
  • Meer gaan bewegen: sport of recreatief
  • Aanpassing van leefpatroon

Dit is vaak moeilijk te realiseren, wanneer we geen zicht hebben hoe wij ons leven invullen.

Hoe kan de fysiotherapeut u begeleiden bij stressklachten?

De professionals bij Praktijk van Iersel beschikken over verscheidene vaardigheden en instrumenten om u te helpen bij het onder de knie krijgen van uw stressklachten.

  • Hartcoherentie

HartcoherentieMet een hartcoherentiemeting is de fysiotherapeut in staat de mate van stress voor u inzichtelijk te maken met behulp van een computerregistratie. Deze computerregistratie maakt het tevens mogelijk om u vaardigheden aan te leren om invloed op uw stressniveau uit te oefenen. Voor meer informatie verwijs ik u naar Hartcoherentie.(hyperlink evt.)

Hartcoherentie informatie

  • Sensewear

SensewearMet sensewear wordt er een registratie gemaakt van uw activiteiten- en slaappatroon om inzicht te krijgen in uw levensstijl. Aan de hand van deze informatie kan de fysiotherapeut samen met u een plan van aanpak maken om bepaalde aspecten van uw levensstijl te verbeteren. Vaak zijn wij ons nauwelijks bewust van onze levensstijl. Door bewustwording van uw levensstijl bent u beter in staat zelf invloed uit te oefenen op het verminderen van uw klachten, of deze in de toekomst te voorkomen.

Sensewear

  • Fysiotherapie of manuele therapie voor het herkennen en behandelen van spierspanningen, ademhalingsoefeningen en begeleiden tot een sportief actief bestaan.
  • Cursus mindfulness

Hoe werkt Stressreductie?

Tijdens het eerste consult wordt er in een vraaggesprek door de fysiotherapeut geïnventariseerd wat uw stressklachten precies inhouden en aan welke aspecten van uw levensstijl verbetering mogelijk zijn. Aan de hand van deze inventarisatie wordt er een behandelplan geformuleerd met verschillende behandelcomponenten. De fysiotherapeut zal dit samen met u bespreken om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Bekijk de folder.

Contact opnemen Afspraak maken

Back To Top