skip to Main Content
Blessure in het weekend? Bel op zaterdag de Blessurelijn tussen 17.00 en 18.00 06 514690060546 71 40 40 zorg@praktijkvaniersel.nl

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 75.000 mensen de diagnose kanker. Daarnaast telt Nederland naar schatting 400.000 mensen die leven met de gevolgen van kanker. Het aantal overlevers en de overlevingsduur na kanker nemen toe. Daarom is goede nazorg bij kanker steeds belangrijker.

De ziekte en de intensieve behandelingen hebben aanzienlijke gevolgen, die voor mensen met kanker het functioneren en welbevinden ernstig kunnen belemmeren. Extreme vermoeidheid, een fors verslechterde conditie en een lijf dat ‘soms niet wil’ kunnen factoren zijn waardoor het niet lukt om dagelijkse activiteiten als voorheen weer op te pakken. Daarnaast treden als gevolg van operaties en bestralingen bewegingsbeperkingen op die het extra moeilijk maken de draad weer op te pakken.

Fysiotherapie kan u helpen om eventuele bewegingsbeperkingen te verminderen/verhelpen. Daarnaast kan de fysiotherapeut u helpen uw algemene belastbaarheid te verbeteren en adviezen geven om verantwoord op te bouwen in uw dagelijks leven en werk. Naast de individuele begeleiding is er een beweeggroep.

Voor wie is de beweeggroep oncologie geschikt

Oncologie beweeggroepDe beweeggroep is geschikt voor mensen die kanker hebben en uitbehandeld zijn, of mensen die nog in een behandeltraject zitten en van hun arts mogen bewegen/sporten. Veel kankerpatiënten lijden na behandeling aan ‘restsymptomen’ als vermoeidheid en depressie. Meestal wordt deze patiënten geadviseerd rust te nemen. Onterecht, zo blijkt. Onderzoek aan de Universiteit Utrecht toont aan dat mensen die kanker hebben gehad beter kunnen gaan sporten, dan stil blijven zitten. Sporten helpt revaliderende kankerpatiënten hun conditie en kwaliteit van leven te verbeteren. De beweeggroep is een opmaat naar op een verantwoorde wijze zelfstandig sporten/bewegen.

Wat houdt de beweeggroep oncologie in

Meldt u zich aan voor de beweeggroep oncologie dan wordt er eerst een intake gedaan om te beoordelen of u in aanmerking komt voor deelname. Indien nodig kan er contact gezocht worden met artsen. Bij fysieke beperkingen kan door middel van therapie de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan de beweeggroep verbeteren.

U krijgt een begintest om uw beginniveau te bepalen op basis waarvan een oefenprogramma wordt opgesteld. Het programma bestaat uit 2 keer per week, 13 weken trainen met lotgenoten, maar met een individueel trainingsprogramma. Nadien is er gelegenheid om even na te zitten. Halverwege wordt er een hertest gedaan waaruit een beweegadvies komt voor het vervolg van het programma. Aan het eind van de 13 weken wordt er een eindtest afgenomen waarna u met een vervolg advies zelstandig verder kan sporten. Indien er vanuit de groep interesse is kunnen er ook thema bijeenkomsten worden gegeven over bijvoorbeeld voeding, mental coaching en mindfulness.

Mocht het bewegen in groepsverband niets voor u zijn, kan er ook individueel getraind worden!  U kunt dit aangeven bij de therapeut.

Contact opnemen Afspraak maken

Back To Top