skip to Main Content
Blessure in het weekend? Bel op zaterdag de Blessurelijn tussen 17.00 en 18.00 06 514690060546 71 40 40 zorg@praktijkvaniersel.nl

Kinderfysiotherapie wordt uitgeoefend door een fysiotherapeut die zich gespecialiseerd heeft op het gebied van motorische ontwikkeling en/of lichamelijke klachten bij kinderen. De kinderfysiotherapeut biedt een behandeling passend bij de leeftijd, ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind.

Voor wie is kinderfysiotherapie geschikt?

Kinderfysiotherapie is er speciaal voor het kind en de tiener in groei en ontwikkeling van 0-18 jaar met (dreigende) motorische problemen of lichamelijke klachten. De kinderfysiotherapeut begeleidt het kind naar een optimale deelname in zijn omgeving. Ook worden de ouders meegenomen in het behandelproces.

Hoe gaat de kinderfysiotherapeut te werk?

KinderfysiotherapieTijdens de eerste afspraak zal onze kinderfysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van de klachten/ontwikkeling van uw kind vormen door eerst vragen te stellen en te onderzoeken. Op basis daarvan kunnen wij samen met u en (indien mogelijk) uw kind een specifiek behandelprogramma opstellen, waarbij wordt toegewerkt naar het doel dat u of uw kind graag wil bereiken. Bij hele jonge kinderen is onderzoek en behandeling in de thuissituatie mogelijk.

Waar nodig zal overleg plaats vinden met derde partijen zoals consultatiebureau, school, sportvereniging.

Contact opnemen Afspraak maken

Back To Top