skip to Main Content
Blessure in het weekend? Bel op zaterdag de Blessurelijn tussen 17.00 en 18.00 06 514690060546 71 40 40 zorg@praktijkvaniersel.nl

Kenmerkend voor onze praktijk is dat we ambitieus, innovatief, flexibel en klantvriendelijk zijn. We groeien en zijn toonaangevend. We ondersteunen innovaties op het gebied van sport, verantwoord bewegen en gezond gedrag.

Naast de reguliere fysiotherapie hebben we een verscheidenheid aan specialisaties en een multi-disciplinaire aanpak van verschillende aandoeningen waarbij onze praktijk een duidelijke voorbeeldfunctie vertegenwoordigt. Ons team bestaat uit professionals / fysiotherapeuten, die elk één of meerdere specialisaties hebben ontwikkeld. Deze kennis en expertise dragen bij aan een optimale zorg voor u.

HKZ gecertificeerd

Praktijk van Iersel onderscheidt zich op kwaliteit. We voldoen aan alle gestelde kwaliteitseisen om HKZ gecertificeerd te zijn. We zijn hierop getoetst door een onafhankelijk bureau. De verkregen kwalificatie staat garant voor een optimale deskundigheid en bedrijfsvoering waarbij u centraal staat. Daarom vinden wij uw mening over ons en onze werkwijze belangrijk. U kunt dat rechtstreeks kenbaar maken bij voorkeur door in gesprek te gaan met uw fysiotherapeut, de praktijkmanager en/of de praktijkhouder. Ook kunt u dit schriftelijk doen op een formulier die u aan de balie kunt verkrijgen of via de mail. Natuurlijk ontvangt u altijd een reactie van ons.

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens1 van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens en het inzagerecht van de patiënt.
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistratie, in onze praktijk een aantal regels vastgelegd in een Privacy Policy.

Ook kunt u, indien u een klacht heeft, deze bij ons kenbaar maken. Wij adviseren u het Klachtenreglement te lezen zodat u weet op welke manier u dit kunt doen.

Als u bij ons in de praktijk wordt behandeld, gaat u akkoord met onze Behandelovereenkomst.

Wilt u weten wat de kosten zijn van uw behandeling, indien u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent? Kijk dan op onze  Tarievenlijst.

Back To Top